FANDOM


Az EarthVision egy évente megrendezett verseny kezdetben az eschungary.hu fórumozói, ma már bármilyen, magyarul folyékonyan beszélő Eurovízió-rajongó között. Lényege: Minden résztvevő benevez meghatározott számú országot és dalt, majd szavaznak a többi résztvevő által benevezett dalokra, hogy megtalálják a legnépszerűbb dalt. Ebben a cikkben a verseny szabályai olvashatók.

A versenyszabályok Szerkesztés

A résztvevőkről Szerkesztés

 • A részvétel feltétele kezdetben az volt, hogy a személy, aki indulni szeretne a versenyen, az eschungary.hu fórumozója legyen. Ezt úgy érheti el, hogy legalább egy hozzászólást ír az említett oldalon, egy általa választott fórumos névvel. Ugyanezzel a fórumos névvel fog a versenyen is indulni. Ma már bárki részt vehet a versenyen, aki Eurovízió-rajongó, és folyékonyan beszél magyarul.

Indítható országok száma a résztvevő fórumozók száma alapján Szerkesztés

A versenyen legalább 9 és legfeljebb 50 fórumozó, illetve legalább 34 és legfeljebb 50 ország vehet részt egy évben.

 • 9-12 fórumozó esetében 4 ország indítható fórumozónként.
 • 13-16 fórumozó esetében 3 ország indítható fórumozónként.
 • 17-35 fórumozó esetében 2 ország indítható fórumozónként.
 • 36-50 fórumozó esetében 1 ország indítható fórumozónként.

Az országokról, területekről Szerkesztés

 • Azon országok, területek listája, melyek indíthatók a versenyen, megtalálható ezen az oldalon. Ugyanitt szerepel a szabad területek listája is.
 • A szabad területek lényege, hogy az előadóknak nem kell feltétlenül kapcsolódniuk az általuk képviselt területhez, hanem az adott terület mellett feltüntetett országokhoz, területekhez is kapcsolódhatnak. Ezen országok, területek meghatározásánál a politikai, kulturális vagy nyelvi hovatartozás számít. Ettől függetlenül indíthatók olyan előadók is a szabad területekkel, melyek kötődnek az adott szabad területhez.
 • Egy országot, területet csak egy előadó és egy dal képviselhet egy évben.

Az előadókról Szerkesztés

 • Az indított előadóknak valamilyen szinten kapcsolódniuk kell ahhoz az országhoz, területhez (a szabad területek kivételével), amelyiket képviselik. (A szabad területekről bővebb információ az előző pontban olvasható.) Együttesek esetében pedig legalább az egyik tagnak kapcsolódnia kell a képviselt országhoz, területhez.
 • Egy előadó csak egy országot, területet képviselhet egy évben.
 • A versenyen csak élő előadók indíthatók, már elhunytak nem. (Ez alól a szabály alól kivételt képez az az eset, ha az adott előadó halála a verseny közben következik be.)
 • Együttesek esetében csak olyanok indíthatók, akiknek minden tagja él (a korábbi tagokat nem számítva). Ugyanez érvényes a már feloszlott együttesekre is. (Ez alól a szabály alól kivételt képez az az eset, ha az adott együttes adott tagjának halála a verseny közben következik be.)
 • Az előadók neme, életkora, bőrszíne, vallása, politikai hovatartozása a verseny szempontjából jelentéktelen tényezők.
 • Egy előadó adott országhoz, területhez való kapcsolódásánál a származást (rokonokat, felmenőket), a születési helyet, illetve az állampolgárságot kell figyelembe venni.

A dalokról Szerkesztés

 • Minden olyan dal indítható, amely:
  • 2001. január 1-je után jelent meg,
  • Eurovíziós Dalfesztiválon vagy Junior Eurovíziós Dalfesztiválon nem hangzott el (A nemzeti döntőkben elhangzott dalok indíthatók, de a versenyeken elhangzott dalok egyéb verziói nem.), illetve Amerovíziós Dalfesztiválon és Hungarovíziós Dalversenyen nem indították,
  • előadója élő személy vagy együttes, melynek minden tagja él, illetve kapcsolódik az általa képviselt országhoz (a szabad területek kivételével), az előző pontban említett feltételek mellett.
 • Minden dalnak tartalmaznia kell legalább egy versszak szöveget.
 • Egy országot csak olyan dal képviselhet, ami:
  • teljes egészében angolul,
  • teljes egészében mesterséges nyelven,
  • teljes egészében az adott ország hivatalos nyelvén,
  • teljes egészében az adott országban nagy számban beszélt nyelven van;
  • kevert nyelvű, de ebben az esetben a dal nagy részének az országhoz köthető nyelven, angolul vagy mesterséges nyelven kell megszólalnia.
 • A dalok hossza nem számít.
 • Feldolgozások is indíthatók a versenyen abban az esetben, ha:
  • a feldolgozás 2001. január 1-je után jelent meg,
  • a feldolgozás előadója (együttesek esetében az énekes) él,
  • az eredeti előadó és a feldolgozás előadója eltérő nemű (Együttesek esetében az énekesek nemét kell figyelembe venni.),
  • az egyik dalt együttes, a másikat szólóénekes adja elő,
  • vagy az eredeti dal és a feldolgozás eltérő nyelvű. (Ebben az esetben nem számít az előadók neme.)
  • Ha az eredeti dalnak nincs konkrét előadója, akkor a feldolgozás előadójára vonatkozó kikötések nem számítanak.
 • Népdalok is indíthatók a versenyen abban az esetben, ha legalább egy hivatásos zenész előadta őket. Ha több hivatásos zenész is előadta az adott népdalt, akkor az adott fórumozó dönti el, melyik előadó verzióját nevezi be a versenybe. Olyan dalok is indíthatók, melyekben csak népdalok részletei hallhatóak. Az indítható dalok megjelenésének határidejét itt is figyelembe kell venni.
 • Ha egy dalnak nincs konkrét előadója, de többen is felénekelték a dalt, akkor az adott fórumozó dönti el, melyik előadó verzióját nevezi be a versenybe. Az indítható dalok megjelenésének határidejét itt is figyelembe kell venni.
 • Egy dal csak egyszer indítható a versenyen.

A szavazásról Szerkesztés

 • A szavazási rendszer kis változással megegyezik az Eurovíziós Dalfesztiválon, Junior Eurovíziós Dalfesztiválon és a már megszűnt Eurovíziós Táncversenyen alkalmazott szavazási rendszerrel, vagyis minden fórumozó a tíz kedvenc dalára szavaz, melyek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 és 12 pontot kapnak.
 • A versenyen minden, az adott évben részt vevő fórumozó köteles szavazni a határidő lejárta előtt. Az a fórumozó, aki nem szavaz a megadott határidőig az elődöntőkben, a dalai, eredménytől függetlenül, kiesnek. Ekkor a legjobb helyen álló kieső ország jut tovább automatikusan az adott dal helyett. Ha a szavazást kihagyó versenyző dalai automatikusan a döntőben szerepelnek, akkor a dalainak végső pontszámai feleződnek. Páratlan pontszámok esetén pedig a felezést követően lefelé kerekítünk.
 • A résztvevőkön kívül szavazhatnak a nem résztvevő fórumozók és külföldiek is.
 • A szavazatok elküldése az adott évi rendező fórumozónak egy e-mailhez csatolt Excel-fájlban elkészített szavazólapon, közvetlenül e-mailben vagy közvetlenül Facebook-üzenetben történik.
 • A részletes eredményeket a verseny után nyilvánosságra kell hozni.

A verseny formátumáról Szerkesztés

 • A verseny minden év nyarán kerül megrendezésre, több héten keresztül.
 • A versenyen részt venni kívánó fórumozóknak egy meghatározott időpontig kell jelezniük a részvételi szándékukat az erre szolgáló fórumon vagy e-mailben, később már nem lehet jelentkezni. A határidő és a verseny kezdete közti időszakban kell kiválasztani az indulókat (országok, előadók, dalok, YouTube-videók linkjei), és ezeket egy e-mailben az indulókat összeíró fórumozónak (Dani) el kell küldeni.
 • Minden fórumozónak lehetősége van a debütálásra, a visszatérésre és a visszalépésre a megadott határidőig.
 • Ha egy dal vagy előadó nem felel meg a szabályoknak, akkor az ország és a dal kizárható a versenyből akkor, ha már lejárt a határidő, és még nincs vége a versenynek. Az érintett fórumozó(k) ettől függetlenül nem lesz(nek) kizárva, és a szavazásban is részt kell vennie/venniük.
 • A verseny két vagy három elődöntőből és egy döntőből áll. Az elődöntőkből két elődöntő esetén 13-13 ország jut tovább a döntőbe (abban az esetben, ha az előző év győztes fórumozója nem szerepel automatikusan a döntőben, illetve mindenki két dallal vesz részt), így a döntő 26 résztvevős. Három elődöntő esetén 8 dal jut tovább elődöntőnként, ekkor a döntő huszonnégy résztvevős abban az esetben, ha az előző év győztes fórumozója nem szerepel automatikusan a döntőben, illetve mindenki két dallal vesz részt. Ellenkező esetben a döntőben huszonhat dal szerepel.
 • Az adott évi verseny győztes fórumozója megkapja a következő évi verseny rendezésének jogát. Ha nem él vele, akkor egy másik résztvevő lesz a rendező.
 • A győztes fórumozó emellett két, a következő évre vonatkozó jutalom közül választhat:
1. A fórumozó minden dala a következő évben automatikusan a döntőbe kerül, de ebben az esetben a rajtszámokat sorsolással kapják a dalok.
2. A fórumozó minden dala a következő évben részt vesz az elődöntőkben, de ebben az esetben a rajtszámokat maga a fórumozó választhatja ki a dalainak.
 • A versenynek van egy külön Google+-csoportja is, amely itt található, valamint egy Facebook-csoport, amely itt található.
 • Az évenkénti versenyekről cikkek készülnek az EarthVision-wikin.
 • Az elődöntők dalairól, a döntőről, a továbbjutókról és a döntőbeli szavazásról videók készül(het)nek, melyek egy videómegosztó oldalra kerülnek fel. Emellett a YouTube-on készül(het)nek lejátszási listák is az elődöntők és a döntő dalaiból.

Az elődöntőkről Szerkesztés

 • Az elődöntőkből a szavazatok alapján kialakult sorrend korábban meghatározott számú dalai jutnak tovább, azon dalok, melyek a legtöbb pontot szerezték, így előbbre találhatók a sorrendben.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki